Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche

Branche-erkend Opleidingsinstituut

Om te kunnen voorzien in een kwaliteitsborging in de massage- en sportverzorgingsbranche heeft de BMS een reeks kwaliteitscriteria opgesteld aan de hand waarvan 'een goede opleider' dient te werken.

Wat we precies van een opleidingsinstituut verwachten in ruil voor onze branche-erkenning is in detail uitgewerkt in het Reglement voor Toelating en de Richtlijnen voor Branche-erkenning.

Kwaliteitscriteria

Onderstaande kwaliteitscriteria worden gehanteerd voor alle opleiders die in aanmerking willen komen voor een BMS-erkenning:

 • De opleider garandeert kwaliteit van onderwijs en materialen.
 • De opleider zet zich in om de geleverde kwaliteit te behouden en te optimaliseren.
 • De opleider maakt gebruik van vakkundige en gekwalificeerde docenten.
 • De opleider zorgt voor inzichtelijkheid voor wat betreft informatie en werkwijzen.

Voorwaarden voor erkenning

 • Volledige medewerking verlenen aan visitaties.
 • Zorgvuldige en transparante verstrekking van informatie aan (toekomstige) studenten.
 • Na erkenning gebruik maken van de website-badge en een fysiek muurschild of raamsticker voor alle aangemelde vestigingen.
 • Een open en eerlijke behandeling van mogelijk klachten of bezwaren.

Kosten

De initiële behandeling van een erkenningsaanvraag is kosteloos. Na acceptatie volgt een verzoek tot betaling inzake de eerste visitatie, een inspectie van de werkomgeving én een niet-aangekondigd bezoek van één van onze medewerkers op locatie. De eenmalige start/visitatiekosten zijn € 150,00. Na toelating als branche-erkende onderneming bedraagt de jaarcontributie € 220,00 (+ € 49,95 per nevenvestiging). Bij de jaarcontributie zit een 3-jaarlijkse visitatie inbegrepen. Deze achten wij noodzakelijk om de kwaliteit (waar wij voor staan) te kunnen blijven garanderen.

Bij acceptatie ontvangt u:

 • een branche-erkenning van de Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche voor onbepaalde tijd;
 • een vermelding op deze website;
 • een klachtenbemiddelingsservice;
 • een website-badge en een fysiek muurschildje voor uw opleidingsinstituut.

Erkenningen

Een overzicht van branche-erkende opleidingsinstituten, opleidingen en/of cursussen vindt u hier.

Aanvraag

Om in aanmerking te komen voor hét keurmerk van de belangenvereniging BMS dient de erkenning grotendeels online/digitaal te worden aangevraagd. Het aanmeldformulier kan ook gebruikt worden om additionele opleidingen/cursussen aan te melden.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees voor meer informatie onze Privacyverklaring. Accepteren