Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche

Branche-erkend Opleidingsinstituut

Om te kunnen voorzien in een kwaliteitsborging in de massage- en sportverzorgingsbranche heeft de BMS in samenwerking met diverse opleidingsinstituten een reeks kwaliteitscriteria opgesteld aan de hand waarvan 'een goede opleider' dient te werken.

Wat we precies van een opleidingsinstituut verwachten in ruil voor onze branche-erkenning is in detail uitgewerkt in het Reglement voor Toelating en de Richtlijnen voor Branche-erkenning maar komt in het kort neer op:

  • een zorgvuldige en transparante verstrekking van informatie aan (toekomstige) cursisten;
  • een minimum kwaliteitsgarantie m.b.t. tot de aangeboden opleiding(en)/cursuss(en), de docenten én de leeromgeving;
  • een open en eerlijke behandeling van mogelijk klachten of bezwaren.

Kosten

De initiële behandeling van een erkenningsaanvraag is kosteloos. De jaarcontributie voor opleidingsinstituten bedraagt momenteel € 120,00. De visitatie - een éénmalige inspectie van de lesomgeving - kost € 150,00.

Bij acceptatie ontvangt u:

  • een branche-erkenning van de Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche voor onbepaalde tijd;
  • een vermelding op deze website;
  • een klachtenbemiddelingsservice;
  • een website-badge en een fysiek muurschildje voor uw opleidingsinstituut.

Erkenningen

Een overzicht van branche-erkende opleidingsinstituten, opleidingen en/of cursussen vindt u hier.

Aanvraag

Een erkenningsaanvraag kan grotendeels online/digitaal worden afgehandeld en begint met het aanmeldformulier Dit formulier kan ook gebruikt worden om additionele opleidingen/cursussen aan te melden.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees voor meer informatie onze Privacyverklaring. Accepteren