Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche

Branche-erkende Onderneming

Om te kunnen voorzien in een kwaliteitsborging in de massage- en sportverzorgingsbranche heeft de BMS een reeks kwaliteitscriteria opgesteld. Heeft u een onderneming/praktijk met 5 of meer medewerkers dan kunt u een branche-erkenning aanvragen voor al uw medewerkers en vestigingen.

Kwaliteitscriteria

Onderstaande kwaliteitscriteria worden gehanteerd voor alle ondernemingen die in aanmerking willen komen voor een BMS-erkenning:

 • De onderneming garandeert kwaliteit van geleverde diensten en/of producten.
 • De onderneming zet zich in om de geleverde kwaliteit te behouden en te optimaliseren.
 • De onderneming maakt gebruik van vakkundige en gekwalificeerde medewerkers.
 • De onderneming zorgt voor inzichtelijkheid voor wat betreft informatie en werkwijzen.

Kosten

De initiële behandeling van een erkenningsaanvraag is kosteloos. Na acceptatie volgt een verzoek tot betaling inzake de eerste visitatie, een inspectie van de werkomgeving én een niet-aangekondigd bezoek van één van onze medewerkers op locatie. De eenmalige start/visitatiekosten zijn € 150,00. Na toelating als branche-erkende onderneming bedraagt de jaarcontributie € 220,00 (+ € 49,95 per nevenvestiging). Bij de jaarcontributie zit een 3-jaarlijkse visitatie inbegrepen. Deze achten wij noodzakelijk om de kwaliteit (waar wij voor staan) te kunnen blijven garanderen.

Bij acceptatie ontvangt u:

 • een branche-erkenning van dé Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche;
 • een vermelding op deze website als branche-erkende onderneming;
 • een klachtenbemiddelingsservice;
 • een website-badge;
 • een fysiek muurschild of raamsticker voor alle aangemelde vestigingen;
 • 4x per jaar 2 examplaren van ons vakblad 'Messsage' voor alle aangemelde vestigingen;
 • een bedrijfslidmaatschapspas als legitimatie en voor deelname aan activiteiten;
 • een aankondiging als branche-erkende onderneming in ons vakblad 'Message';
 • de mogelijkheid om jouw onderneming 'voor te stellen' middels een korte advertorial.

Erkenningen

Een overzicht van branche-erkende ondernemingen staat hier.

Erkenningsaanvraag

Om in aanmerking te komen voor hét keurmerk van de belangenvereniging BMS dient de erkenning grotendeels online/digitaal te worden aangevraagd. Het aanmeldformulier kan ook gebruikt worden om additionele vestigingen aan te melden.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees voor meer informatie onze Privacyverklaring. Accepteren