Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche

Branche-erkenning

Om te kunnen voorzien in een kwaliteitsborging in de massage- en sportverzorgingsbranche heeft de BMS in samenwerking met diverse opleidingsinstituten een reeks kwaliteitscriteria opgesteld aan de hand waarvan 'een goede opleider' dient te werken.

Wat we precies van een opleidingsinstituut verwachten in ruil voor onze branche-erkenning is in detail uitgewerkt in het Reglement voor Toelating en de Richtlijnen voor Branche-erkenning maar komt in het kort neer op:

  • een zorgvuldige en transparante verstrekking van informatie aan (toekomstige) cursisten;
  • een minimum kwaliteitsgarantie m.b.t. tot de aangeboden opleiding(en)/cursuss(en), de docenten én de leeromgeving;
  • een open en eerlijke behandeling van mogelijk klachten of bezwaren.

Kosten

De behandeling van een erkenningsaanvraag kost éénmalig € 500,00. Dit bedrag dekt alle administratieve kosten, de kosten van de visitatie/rapportage en - bij acceptatie - de accreditatie van één opleiding/cursus voor onbepaalde tijd. Het tarief voor additionele opleidingen/cursussen is € 50,00 per opleiding/cursus.

Bij acceptatie ontvangt u:

  • een branche-erkenning van de Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche voor onbepaalde tijd;
  • een vermelding op deze website;
  • een klachtenbemiddelings service;
  • een website-badge en een fysiek muurschildje voor uw opleidingsinstituut.

Erkenningen

Een overzicht van branche-erkende opleidingsinstituten, opleidingen en/of cursussen vindt u hier.

Aanvraag

Een erkenningsaanvraag kan grotendeels online/digitaal worden afgehandeld en begint met het aanmeldformulier. Dit formulier kan ook gebruikt worden om additionele opleidingen/cursussen aan te melden.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees voor meer informatie onze Privacyverklaring. Accepteren