Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche

Samenwerking met Belgische Massage Federatie

Onze belangenvereniging is aan het groeien, wij zitten geweldig in de lift en daarover willen wij u graag informeren.

Naast het feit dat wij er het afgelopen jaar 319 nieuwe leden bij hebben gekregen, hebben wij ook de eerste contacten gelegd met de Belgische Massage Federatie (BMF). Zij zijn een wettelijk erkende beroepsorganisatie met dezelfde doelstellingen als de BMS Belangenvereniging. Ons eerste gesprek is heel positief verlopen en wij hebben elkaars organisatie erkend. Wij zullen gaan samenwerken om een nog beter product neer te zetten voor hun en onze leden.

Deze samenwerking zal o.a. zichtbaar worden in de volgende punten:

  • Wij zullen gezamenlijk de massagesector vertegenwoordigen bij de overheid, de media en andere officiële instanties.
  • Wij gaan de gemeenschappelijke belangen van de masseurs en aanverwante behandelaars verdedigen bij de uitoefening van hun beroep.
  • Er zal een openbaar register van gecertificeerde masseurs en aanverwante behandelaars worden opgesteld.
  • Wij gaan ons hard maken voor een officiële erkenning en een beroepsstatuut voor masseurs.
  • Het ontwikkelen van een collectieve arbeidsovereenkomst voor onze branche zal prioriteit krijgen.
  • Het verstrekken van erkenningen voor zowel het opleidingsveld als het Midden en Klein bedrijf (MKB) gaan wij in gezamenlijkheid aanpakken.

Onze samenwerking zal ook gaan uitmonden in het opstellen en beheren van een deontologische code voor het beroep van masseurs en aanverwante behandelaars. Het beheren van een meldpunt voor misbruik binnen de massagesector zal daar zeker uit voortvloeien. De leden van beide organisaties zullen gratis gebruik kunnen gaan maken van onze klachtenregeling en onze klachtenfunctionaris. U zult bovendien op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen binnen onze branche middels een gezamenlijke nieuwsbrief en het vakblad 'Message' zal in de toekomst vakinhoudelijke informatie bevatten vanuit zowel België als Nederland.

De BMS Belangenvereniging en de BMF bieden u ook de volgende voordelen:

  • U kunt gratis of tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan diverse activiteiten, zowel in België als in Nederland.
  • Onze gezamenlijke leden krijgen 10% korting op floop.nl, de webshop voor al uw producten op het gebied van massage en verzorging.
  • Wij bieden u korte lijnen met onze administratie. Alle medewerkers staan u graag te woord en uiteraard beantwoorden wij ook al uw vakinhoudelijke vragen.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees voor meer informatie onze Privacyverklaring. Accepteren