Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en SportverzorgingsbrancheInloggen
 

Verzekering

BMS-leden kunnen een aanvullend verzekeringspakket (met Werelddekking) afsluiten via Balens Verzekeringen. Dit pakket bestaat uit een beroeps-, bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekering én noodzakelijke juridische kosten met een eigen risico van € 0,00. Jouw polis bij Balens geeft je ook bescherming tegen de kosten van de inzet van een klachtenfunctionaris of geschillencommissie onder de Wkkgz.

Beroepsaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten die worden gemaakt in de uitoefening van uw beroep. Bij fouten kan worden gedacht aan een onzorgvuldige handeling, nalatigheid, onjuiste advisering en dergelijke, bij werkzaamheden die direct verband houden met de beroepsuitoefening (behandeling).

Bedrijfsaansprakelijkheid

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft u nodig om het algemene aansprakelijkheidsrisico te dekken, dat niet direct te maken heeft met de behandeling van uw cliënt. Het van de trap vallen door een loszittende trede of het in elkaar zakken van uw behandeltafel zijn daar voorbeelden van.

Productaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid als gevolg van de verkoop van producten aan cliënten en niet-cliënten.

Juridische Bijstand

Wanneer een claim gedekt wordt door de polis, vallen alle redelijke en noodzakelijke verdedigingskosten die u, na schriftelijke toestemming van Balens, maakt onder de polis. De dekkingslimiet wordt hierdoor niet aangetast en er geldt geen eigen risico.

Kosten

De kosten voor dit aanvullende pakket zijn € 91,00 per jaar (1 januari - 31 december). Bij aanmelding gedurende het jaar worden de kosten - per kwartaal - naar rato lager. Zonder BMS-lidmaatschap kost het verzekeringspakket € 174,00 per jaar.

Kostenschema
Dekkingsperiode Balens Balens + Wkkgz
1 januari - 31 december € 91,00 € 138,95
1 april - 31 december € 68,25 € 106,20
1 juli - 31 december € 45,00 € 72,95
1 oktober - 31 december € 22,75 € 38,70

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees voor meer informatie onze Privacyverklaring. Accepteren