Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en SportverzorgingsbrancheInloggen
 

KOR en FOR

Gepubliceerd op 9 december 2019.

Mooier kunnen ze het niet maken, wel makkelijker: de Belastingdienst. En voor kleine ondernemers wordt het met die KOR in ieder geval een stukje makkelijker vanaf komend jaar. Of dat mooier voor jou is of niet, dat mag je zelf bepalen. En of je ook iets hebt aan die FOR, dat is wellicht het onderzoeken waard. In dit artikel twee belastingvoordelen voor de ondernemer uitgediept.

De nieuwe KOR

KOR is de afkorting van Kleine Ondernemers Regeling. Tot 1 januari 2020 is deze regeling afdrachtafhankelijk. Dit betekent: hoe minder BTW-afdracht je in een kalenderjaar hebt, hoe groter de kans dat je alles of een deel terug krijgt. Aan het einde van een kalenderjaar ondernemen, wordt gekeken hoeveel BTW je hebt afgedragen. Zit je onder het bedrag van € 1.345, dan krijg je alle BTW weer terug. Zit je tussen € 1.345 en € 1.883, dan krijg je een deel terug.

Vanaf 1 januari wordt de KOR omzetafhankelijk. Als je dit logisch bekijkt, is dit eigenlijk veel eerlijker. Want ondernemers die wel veel BTW over hun omzet betaalden en dus veel omzet maakten, maar ook veel Voorbelasting hadden, oftewel BTW over hun uitgaven, kwamen ook in de KOR terecht als ze eigenlijk geen kleine ondernemers meer waren. Als je in een kalenderjaar een paar investeringen deed, een auto op de zaak en een elektrisch verstelbare massagetafel bijvoorbeeld, had je veel BTW af te trekken van de BTW over je omzet en dus een lage afdracht.

De nieuwe KOR is dus een echte Kleine Ondernemers Regeling. Verwacht je in 2020 niet meer dan € 20.000 omzet (exclusief BTW) te behalen, dan kun je dit aangeven bij de Belastingdienst (aanmelden kon tot 20 november). Merk je dat je gaandeweg het jaar boven dat bedrag uitkomt? Dan meld je je weer af voor de KOR en reken je weer BTW over je omzet vanaf de eerste euro boven het bedrag van € 20.000. Let dus goed op je gemaakte omzet gedurende het jaar.

Kleine ondernemer en aanmelddatum gemist? Dan kun je je ook na 20 november aanmelden en gaat de KOR in vanaf 1 april 2020. Bij de nieuwe KOR ben je ook vrijgesteld van administratieve verplichtingen. Je hoeft dus geen BTW-aangifte meer te doen als je je hebt aangemeld voor de nieuwe KOR. Let op: je kunt ook geen Voorbelasting meer in mindering brengen.

Let op!

Die nieuwe KOR heeft nog wel een minder prettige eigenschap, specifiek als je al een tijdje ondernemer bent en investeringen hebt gedaan, waarvan je de BTW op je aankoop eerder hebt afgetrokken van de BTW op je omzet.

Stel: je koopt in 2019 een nieuwe auto op de zaak, omdat je veel ambulant werkt. De BTW op deze auto is meteen in het kwartaal waarin je hem gekocht hebt aftrekbaar. Voor 2020 heb je vervolgens de nieuwe KOR aangevraagd. Omdat de investering voor de auto omgezet wordt in afschrijvingskosten verdeeld over 5 jaar, wordt nu ook de BTW herzien. In de jaren waarin je gebruik maakt van de nieuwe KOR, moet je de afgetrokken BTW gedeeld door 5, per jaar terug betalen. Was het bedrag van de BTW in 2019 bijvoorbeeld € 4.000, dan moet je € 4.000 / 5 = € 800 per jaar waarin je gebruik maakt van de nieuwe KOR, terugbetalen.

Andere manier van vrijstelling

Voor massagetherapeutenis er nog eenandere manier om vrijstelling van BTW teverkrijgen. Als je voldoet aan de door deBelastingdienst gestelde kwaliteitseisen, die vergelijkbaar zijn met de opleidings- en  aansluiteisen van de zorgverzekeraars voor vergoeding, kun je vrijstelling aanvragen. Meer informatie daarover vind je op de website van de Belastingdienst als je zoekt op 'medische beroepsbeoefenaren'. De vrijstelling is dan alleen van toepassing op de activiteiten die vallen onder de genoemde voorwaarden. Stoelmassages zijn bijvoorbeeld niet vrijgesteld, ook niet als ze gegeven worden aan particulieren. Ook Voorbelasting kun je hierbij niet meer aftrekken.

De FOR

Dan die andere 'vriend', de Fiscale Oudedags Reserve. Ken je de spaarloonregeling nog? Door spaargeld van je belastbaar inkomen in loondienst af te trekken, hoefde er minder loonbelasting afgedragen te worden. Dit is vergelijkbaar met de FOR. Als je voor de Belastingdienst een ondernemer bent met 'winst uit onderneming', oftewel je werkt meer dan 1.225 uur per kalenderjaar voor je onderneming, dan kun je gebruik maken van deze oudedagsreserve. Na aftrek van diverse ondernemersaftrekposten, kun je een percentage van de winst als oudedagsreserve aftrekken.

In 2019 is de FOR een vrijwillig gekozen percentage van maximaal 9,44%, met een maximum bedrag van € 8.999. Dit betekent dat je zelf mag kiezen welk percentage onder het maximum je aftrekt van je winst. Over dit bedrag hoef je dus geen belasting te betalen.

Als de FOR vrijvalt

Als de door jou afgetrokken oudedagsreserve vrijvalt, wanneer je met pensioen gaat, betekent dit dat het gereserveerde bedrag wordt opgeteld bij je winst. Veel ondernemers hebben er bij het vrijvallen van de FOR niet bij stilgestaan om de belasting die over de vrijgevallen FOR betaald moet worden, ook daadwerkelijk te reserveren.

Omdat de FOR slechts een belastingmaatregel is, wordt er geen pensioenpotje gevormd. Tenzij je de reservering ook daadwerkelijk reserveert op een spaarrekening of een lijfrenteverzekering afsluit. Bespreek dus goed met je boekhouder of het gunstig is voor jou om de FOR te hanteren.

Conclusie

Zijn KOR en FOR dat gezellige stel waarmee jij je leven een stukje gemakkelijker maakt? Of maakt het de boel alleen maar ingewikkelder. Je zult het antwoord weten als je je erin verdiept en goed kijkt bij jouw eigen situatie en verwachtingen van omzet en winst en of het voordelen op korte èn lange termijn geeft. Veel wijsheid en gezellige gesprekken met je boekhouder toegewenst!

Foto

Marja van der Ende

Marja runt haar succesvolle praktijk SuXeed en is in 2007 afgestudeerd als massagetherapeut. Marja is ervaringsdeskundige in het overwinnen van angsten en het loslaten van de overtuigingen die haar ooit belemmerden een eigen praktijk te starten of een grote groep mensen aan te spreken.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees voor meer informatie onze Privacyverklaring. Accepteren