Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en SportverzorgingsbrancheInloggen
 

Regels, regels, regels...

Gepubliceerd op 3 april 2020.

Net als ik op het punt sta om dit te schrijven, komt er een interessant TV-programma voorbij. Rambam! Die kwam effe binnen. Rambam is een programma van BNN Vara, waarbij een groep presentatoren misstanden onderzoekt en zichtbaar maakt. Dit keer ging het over de vele verschillende coaches die Nederland rijk is. Slechts 10% van die 65.000 coaches is aangesloten bij een beroepsvereniging en veel coaches hebben geen opleiding, slechts die van het leven, genoten.

In de uitzending kwam een coach voorbij die op bezoek ging bij een cliënt met suïcidale gedachten. Na een gesprek op de bank waarvan de inhoud hoogst dubieus was, rekende hij € 140,00 contant af. De vrouw kon wel een rekening ontvangen, maar dan moest hij er ook nog BTW over rekenen. Mijn mond viel open van verbazing. Duidelijk een oprecht signaal vanuit deskundigen dat hier iets mis gaat. Niet alleen bij het stijgend aantal coaches gaat er iets mis. Ook masseurs gaan regelmatig het boekje te buiten, zoals eerder door bijvoorbeeld TV-programma’s Radar en Kassa is getoond. Het maakt strengere regels noodzakelijk.

Haat-liefde verhouding

Ik heb een haat-liefde verhouding met regels. Regels zijn beperkend en ik ben toch meer van het 'vrij en blij zelfstandig ondernemen' (ik heb niet voor niets mijn boek zo genoemd). De kwaden/onbewusten verpesten het voor de goeden en daar ben je dan als goed-geschoolde en ervaren professional de dupe van. Maar dat regels nodig zijn, is wel duidelijk.

Ik vier dit jaar het 15-jarig bestaan van mijn praktijk (Yeah!). Terugkijkend heb ik vele vlagen en fases gehad van vrijheid, beperking en weer bevrijding van de beperking. Tot een bepaalde hoogte heb je keuzes. Wat overblijft, is noodzakelijk. Noodzakelijk voor bescherming van de cliënt, de maatschappij en voor jouzelf als  werkende in deze sector.

Waar ontkom je niet aan?

We ontkomen allemaal niet aan één basisregel: belastingen afdragen. Tenzij je als therapeut vrijgesteld bent van BTW, dien je netjes 21% over je massages af te dragen, na aftrek van voorbelasting.

Aan het einde van het jaar draag je nog een beetje inkomstenbelasting af, als je boven een bepaald bedrag aan belastbare winst bent gekomen. De belastingregels voor zelfstandigen zijn momenteel en de komende jaren sterk aan veranderingen onderhevig en dit is niet altijd gunstig voor de portemonnee van de zelfstandig werkende masseur. Ook hieraan ging een periode van misbruik van de regels door deze en gene vooraf. Blijf via je boekhouder en de verschillende belangenverenigingen voor zzp’ers op de hoogte hiervan, zodat je weet wat de financiële gevolgen zijn van deze veranderende regels.

Wkkgz

Zoals we inmiddels weten, ontkomen we ook niet aan de wkkgz, de wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg. Ook al ben je uitgesloten van deze wet als je alleen maar een beetje 'spieren losmaakt', zodra iemand die ook een onderliggende aandoening of ziekte heeft, voor ontspanning de praktijk binnen wandelt, wordt het al een grijs gebied. 'Better safe than sorry', dus naast je lidmaatschap van de BMS, waar de klachtenfunctionaris is geregeld, geeft aansluiting bij het wkkgzfonds en het afsluiten van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering een veilig gevoel. Zowel voor de cliënt, waar deze wet voor bedoeld is, als voor jou omdat je steun hebt van deze instanties, als een klacht wordt ingediend waar je samen in een gesprek niet meer uitkomt.

AVG

Nog een regel waar alle ondernemers, masseur of anders, niet aan ontkomen, is de privacywetgeving. Alle persoonsgegevens, zowel digitaal geregistreerd als op papier, dienen dusdanig beveiligd te zijn dat deze niet op straat kunnen belanden. Cliënten dienen hierover geïnformeerd te worden. Bij inbraak en inbreuk dient direct melding gedaan te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een belangrijk punt van aandacht: in de AVG staat dat gegevens vernietigd dienen te worden als deze hun doel niet meer dienen. Je zou dus denken dat een cliëntendossier in de papierversnipperaar kan wanneer de cliënt de praktijk niet meer bezoekt, maar de regel van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering staat hier nog boven: 15 jaar bewaren na het laatste bezoek. Zelfs na overlijden kunnen nabestaanden nog een klacht indienen, dus zorg dat je jouw papierwerk op orde hebt en houdt, in een afgesloten kast.

Veilig Thuis

En dan is er nog een belangrijke regel: houd als behandelaar je ogen en oren open. Wanneer door een cliënt ernstige signalen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld of kindermisbruik worden afgegeven, volg je de stappen van de 'meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'. Als zorgverlener ben je verplicht vijf stappen te doorlopen voordat je een melding doet. Informeer jezelf via de website van Veilig Thuis, zodat je weet wanneer je een melding kunt doen. En bel ze als je twijfelt.

Beroepsethiek

Ieder vakgebied is gehouden aan ethische regels. Dat is zowel logisch als noodzakelijk voor de veiligheid van de cliënt. Ook de BMS heeft een document waar je deze regels in kunt terugvinden. Als je inlogt op de website, vind je achter het tabblad met je gegevens een tabblad met documenten waar je de beroeps- en gedragsregels kunt downloaden. In dit document vind je deze regels omschreven, omtrent de
beroepsuitoefening in het algemeen, werkrelaties, cliëntdossiers en samenwerking met andere partijen. Download en verdiep je erin om bevestigd te krijgen dat je goed bezig bent of wellicht wat onderwerpen
hebt bij te schaven.

Beroeps- en Gedragscode

Als een van de grootste belangenverenigingen op het gebied van massage en sportverzorging in Nederland hebben wij onder meer het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit binnen de massage- en sportverzorgingsbranche ten doel gesteld. Als onderdeel hiervan is er door de belangenvereniging een 'Beroeps- en Gedragscode' ontwikkeld. Dit document is beschikbaar voor BMS-leden via de accountpagina onder de tab 'documenten'.

Vrijheden

Hoe kun je dan binnen het kader van regels, je toch vrij voelen? Door bewust te kiezen om je in dit vakgebied te begeven met alle regels die erbij horen. Door je er volledig mee te verbinden en ernaar te handelen. Daarmee kun je inzien dat deze regels een functie en een doel hebben: bescherming waar beschermd dient te worden.

Zelf ben ik twee jaar geleden uit het systeem van zorgvergoedingen gestapt. Die keuze heb ik bewust gemaakt. De gestelde eisen en regels beperkten me in de vrijheid mijn werk invulling te geven zoals ik dit wil. Nu ben ik weer helemaal op het pad waar ik me volledig kan verbinden met de gestelde regels voor het niet-vergoed zijn, niet-vrijgesteld van BTW zijn, onafhankelijk zelfstandig ondernemerschap.

En zelfs na vijftien jaar praktijk houden en zoveel werk- en ondernemerservaring, beland ik ook nog in situaties waarvan ik denk: 'Waarom heb ik dat niet eerder beter geregeld?'. Dan gebeurt er iets heftigs en onverwachts om me wakker te schudden. Daarom is het zo belangrijk om volledig op de hoogte te zijn en blijven. En daarom zijn de regels ook zo belangrijk, om het veilig te houden. Voor jezelf, voor de maatschappij en voor de cliënt, maar vooral voor die laatste.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees voor meer informatie onze Privacyverklaring. Accepteren