Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en SportverzorgingsbrancheInloggen
 

Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg (Wkkgz)

Gepubliceerd op 8 november 2018.

Uit onderzoek is gebleken dat cliënten niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgaanbieders hun klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht duurt lang en gebeurt vaak op een onpersoonlijke manier. Iedereen heeft recht op goede zorg. Wanneer mensen ontevreden zijn over de zorg dan moeten zij dit kunnen uiten. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Val ik als (sport)masseur onder de wet?

Het betreft alle complementaire therapieën die de genezing of verzorging ondersteunen. Behandelt u cliënten met gezondheidsklachten en ontvangt u inkomsten uit behandelingen, dan valt u onder de Wkkgz. Het behandelen van lichamelijke klachten/symptomen gebeurt hoofdzakelijk door vaklieden uit de (sport)gezondheidszorg zoals sportmasseurs. Een doel van een massage kan zijn gelegen in het bestrijden van klachten of symptomen, hetzij lichamelijke, hetzij geestelijk/emotionele. Zo valt spierpijn bijvoorbeeld al onder gezondheidsklachten.

Iedere zorgverlener registreert zich individueel voor de Wkkgz.
Als u zich niet wilt registeren is dat uw eigen keuze.

September jl. is er onaangekondigd weer een aanpassing geweest op de wet. Sportmasseurs die zich uitsluitend bezig houden met preventieve zorg zijn niet verplicht om te voldoen aan de Wkkgz. Wij als belangenvereniging zijn echter van mening dat het van essentieel belang is om je als actief en professioneel behandelaar goed te verzekeren en daarbij een Wkkgz-registratie af te sluiten. Als hulpverlener verleent u zorg aan betalende cliënten, ook zij kunnen ontevreden zijn over uw manier van werken en kunnen indien zij dit noodzakelijk achten een klacht indienen bij verschillende instanties. In het ergste geval, als dit onder de rechter gebracht wordt, kunt u belast worden met een schade claim/onkostenpost tot wel € 25.000. Als professionele organisatie adviseren wij onze actieve leden dus wel om de Wkkgz af te sluiten in combinatie met een verzekering.

U dient zich bij niet-registreren wel te bedenken dat er van overheidswege controle uitgevoerd kan worden. En ook: als u een klacht krijgt en het blijkt dat u wel behandelingen geeft aan cliënten met gezondheidsklachten, dat u dan niet aan de Wet heeft voldaan.

Wat moet u doen in het kader van de Wkkgz?

  • Een klachtenregeling invoeren.
  • Een onafhankelijk opererende klachtenfunctionaris bieden.
  • Aansluiting bij een door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie.

Klachtenportaal Zorg

Wij als BMS zijn een samenwerking aangegaan met Klachtenportaal Zorg. Zij bieden een kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare klachtenregeling. Ervaren, deskundig, erkend, onafhankelijk, Wkkgz-proof!

Klachtenportaal Zorg logo

Klachten die snel in behandeling worden genomen hebben de grootste kans om tot een oplossing te komen. Ondersteuning en bemiddeling van de onafhankelijk klachtenfunctionaris draagt bij tot het bespreekbaar maken van de klacht en oplossing.

Klachtenportaal Zorg werkt samen met de Geschilleninstantie KPZ. Deze is erkend door het Ministerie van VWS. Via de BMS kunt u zich aanmelden voor deze erkende Wkkgz-registratie voor € 49,95 inclusief inschrijfkosten.

Wat gebeurt er bij een klacht?

In het onderstaande schema ziet u de klachtenprocedure bij Klachtenportaal Zorg in beeld gebracht.

U heeft een klacht
Probeer samen een oplossing te vinden.
Schakel zelf een 3e persoon in als toehoorder.
Komt u er niet uit? Schakel hulp in.
Start klachtenprocedure.
Meld uw klacht bij Klachtenportaal Zorg.
Klachtenportaal Zorg neemt de klacht in behandeling.
Een gecertificeerde klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg begeleidt u in het traject om tot een oplossing te komen.
Klacht komt tot een oplossing
De klacht wordt een geschil en wordt voorgelegd aan de geschillencommissie.

De Wet is van kracht sinds 1 januari 2017. Een ingediende klacht valt nu dus onder de werking van de Wet.

Waarom aanmelden via de BMS?

Als u een goede en goedkope registratie wilt waarmee u voldoet aan de wettelijke eisen.

Aanmelden?

Ook na 1 januari 2017 kunt u zich aanmelden voor de Wkkgz-registratie. U vindt hierover informatie op deze website.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees voor meer informatie onze Privacyverklaring. Accepteren