Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en SportverzorgingsbrancheInloggen
 

Wet toetreding zorgaanbieders - Wtza

Gepubliceerd op 1 januari 2022.

Welke zorgaanbieders vallen onder de Wtza?

De Wtza is van toepassing op álle zorgaanbieders in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Te weten instellingen én solistisch werkende zorgverleners.

Zorgaanbieders die zorg leveren in de zin van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en die ‘andere zorg’ leveren (denk aan alternatieve geneeswijzen) vallen onder de Wkkgz en daarmee ook onder de Wtza.

Wil je als zorgaanbieder/behandelaar meteen weten of je valt onder de Wkkgz, doe dan de zelftest in de brochure. 

Wat regelt de Wet toetreding zorgaanbieders?

De Wtza regelt aan welke eisen álle zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen. 

De Wtza kent verschillende onderdelen:

  • Melden
  • Vergunning en intern toezicht
  • Financiële bedrijfsvoering en derivaten
  • Jaarverantwoording

Deze onderdelen hebben ieder hun eigen doelgroep. 

Meldplicht

Verleen je beroeps- of bedrijfsmatig zorg zoals omschreven in de Zvw, Wlz of andere zorg, zoals alternatieve zorg, dan moet je voldoen aan de meldplicht. 

Startende zorgaanbieder melden zich vanaf 1 januari 2022 vóór de start.

Bestaande zorgaanbieders (die nog niet bekend zijn) moeten zich tussen 1 januari en 1 juli 2022 melden. Je kan in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) zien of je hierin staat. 

Vergunning en intern toezicht

De vergunningplicht geldt uitsluitend voor zorginstellingen die medisch specialistische zorg verlenen en voor instellingen die met meer dan tien zorgverleners zorg verlenen zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg. De eis van een interne toezichthouder is verbonden aan de doelgroep die ook over een vergunning moet beschikken.

Onze beroepsgroep valt niet in deze doelgroep en daarmee is de vergunningsplicht niet van toepassing.

Financiële bedrijfsvoering en derivaten

Zorgaanbieders die uitsluitend zorg verlenen die niet wordt gefinancierd vanuit de Zvw, Wlz of VWS-subsidie zijn uitgezonderd van deze regels. 

Onze beroepsgroep hoeft niet te voldoen aan de regels over transparante financiële bedrijfsvoering. 

Jaarverantwoording

Hiervoor geldt ook dat zorgaanbieders die uitsluitend zorg verlenen die niet wordt gefinancierd vanuit de Zvw, Wlz of VWS-subsidie zijn uitgezonderd van de jaarverantwoordingsplicht.

Onze beroepsgroep valt niet onder de Zvw, Wlz of VWS-subsidie en hoeft hier dus niet aan te voldoen. 

Conclusie

Onze beroepsgroep hoeft indien van toepassing alleen te voldoen aan de meldplicht. Je hebt hiervoor de tijd tot 1 juli 2022. 

Zorgaanbieders moeten zich melden als ze zorg, zoals bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (doen) verlenen.

Zorgaanbieders die al als zzp'er werken zijn verplicht om vanaf 01-01-2022, maar voor 01-07-2022 zich te melden. Nieuwe zorgaanbieders na 01-01-2022 worden na het inschrijven bij de KvK automatisch uitgenodigd voor de registratie, zij dienen zich te melden voordat ze starten met werken. 

In het zorgaanbiedersportaal staan alle reeds geregistreerde zorgaanbieders. 

Meer informatie

Meer informatie is te vinden via onderstaande links. 

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees voor meer informatie onze Privacyverklaring. Accepteren